Share
Projektnyheter från EcoComp
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Nyhetsbrev från EcoComp
Hej !
Du läser nu det femte nyhetsbrevet från EcoComp projektet som utvecklar framtidens plattform för kompensation av klimat och biologisk mångfald.
I detta nummer riktar vi lite extra ljus mot projektets konferens som hålls i Göteborg i början av maj, läs mer nedan och anmäl dig redan idag. Vi jobbar även just nu med en andra omgång med tester som ger oss bra återkoppling till processen.
Du kan även läsa mer om ytterligare två av projektets parter i aktörsporträtten om Södertörns högskola och Sollentuna kommun.
I omvärlden händer det fortfarande intressanta saker inom vårt område - kanske vi kan tipsa dig nedan om något som du har nytta av att känna till?
Det stora intresset för ekologisk kompensation i Sverige går verkligen att ta fasta på. Det är oerhört roligt att uppleva och det ska bli väldigt spännande att ta del av alla diskussioner och presentationer under konferensen den 4 maj!
Följ gärna EcoComps sida på LinkedIn så får du tips om nyheter och händelser. Känner du någon mer som vill ta del av nyhetsbrevet direkt i e-posten så kan de bli prenumeranter.
/ Marie Kristoffersson, projektledare för EcoComp
Vad händer i projektet?
Här presenterar vi ett urval av vad som har gjorts i projekt EcoComp den senaste tiden och vad som är på gång framöver.
Konferens 4 maj 2023 i Göteborg
Varmt välkommen att delta i konferensen Business & Biodiversity: Putting a Value on Nature? - om mötet mellan företag och natur och huruvida det går att sätta ett ekonomiskt värde på naturen. EcoComp utgör en del av konferensprogrammet och våra projektdeltagare kommer att finnas på plats. Konferensen är ett samarbete mellan de tre projekten EcoComp, BIOPATH och SamBio och arrangeras av Handelshögskolan i Göteborg och Göteborgs botaniska trädgård. Dagen innebär en fin möjlighet att få träffa andra som arbetar med likartade frågor och diskutera aktuella frågeställningar.
Andra omgången tester i slutskedet
Under vinterhalvåret har andra omgången tester i EcoComp genomförts. Dels har man arbetat efter ett fiktivt case med syftet att ta fram en värderingsmall för mark. Parallellt har en workshopserie genomförts.
Tidigare nyhetsbrev från EcoComp
Har du missat EcoComps tidigare nyhetsbrev?
Du hittar dem här!
Nr 1, februari 2022
Aktörsporträtt
Under denna rubrik får du veta lite mer om några av projektets samarbetspartners. Denna gång är det dags att lära känna Södertörns högskola och Sollentuna kommun. Alla tidigare intervjuer kan hittas under Nyheter på hemsidan.
Anna Wallander, Catena
Katarina Elofsson, Södertörns högskola
Ett stort intresse för natur och miljö förde, med några omvägar, Katarina Elofsson in på forskningsfältet miljöekonomi. Centralt i hennes forskning är utformning av ekologisk kompensation och hon valde att medverka i EcoComp då hon ser att initiativet har potential att vara en viktig föregångare då det kommer till kompensation. Läs hela intervjun med Katarina Elofsson »
Anna Wallander, Catena
Lars Keski-Seppälä, Sollentuna kommun
Nyfikenheten på projektets frågeställningar inom kolinlagring var det som lockade in kommunen som testpilot i EcoComp. Kommunen var tidig med att blanda in beräkningar av klimatpåverkan i sitt arbete och EcoComp har gett dem värdefulla inblickar i hur man kan resonera kring kompensationsfrågor inom både ekologi och klimat. Läs hela intervjun med Lars Keski-Seppälä »
Intressant i omvärlden
Har du koll på vad som sker inom ekologisk- och klimatkompensation? Här lyfter vi några händelser, evenemang och publiceringar inom området.
Photo by <a href="https://unsplash.com/@guillaumeperigois?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Guillaume Périgois</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/eu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Mycket intressant på ämnet
Flera intressanta seminarier och webbinarier som gäller biologisk mångfald, kolinlagring och kompensation har givits under början av året. Här är ett axplock:


Photo by <a href="https://unsplash.com/@guillaumeperigois?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Guillaume Périgois</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/eu?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
COP15 avslutades med ramverk om biologisk mångfald
FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) arrangerades i Montreal i december. Ett viktigt resultat från konferensen var ett nytt ramverk med nya globala mål för att stoppa och vända den pågående förlusten av biologisk mångfald.

Avslutningsvis...
...önskar projektet EcoComp er alla en riktigt glad påsk!
Tipsa fler!
Känner du någon som du tror kan vara intresserad av att prenumerera på nyhetsbrevet får du gärna tipsa dem om att bli prenumeranter.
Email
 
Linkedin
 
Website
Har du frågor om projektet eller önskar att dina kontaktuppgifter raderas?
Kontakta oss på info@ecocomp.se.

Email Marketing by ActiveCampaign